Hantera depression och ångest

De flesta människor upplever någon gång i livet ångest. Så många som var tredje kvinna och var femte man upplever ångest vid något tillfälle. Den som drabbas känner sig ofta väldigt ensam och vet inte hur tillståndet ska hanteras. Många gånger vet man inte vad som är orsaken till ångesten, eller varför den uppstår i just ett visst ögonblick. Tillståndet kan kännas oöverkomligt och när det är som svårast tror man kanske att det inte går att komma över det. Det är dock viktigt att veta att det finns hjälp och man kan bli helt fri från ångesten. Det finns flera olika behandlingsmetoder.

Ångest framträder hos många i form av panikattacker och det är då lätt att tolka dessa som att man har drabbats av en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. Andra kan istället ha en malande oro inför framtiden som resulterar i sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Lider man av socialfobi får man ofta panikkänslor när man konfronteras med människor i olika situationer. Det som för andra är helt naturligt, som att hålla i en kaffekopp eller småprata vid kafferasten på jobbet, kan te sig som mycket svåra situationer för den drabbade. Det kan kännas som om ingen förstår vad man går igenom, eftersom lidandet och smärtan som ångesten framkallar inte syns på utsidan.

Ångest kommer ofta utan att man vet varför

Ångest – kräv att få hjälp

Det finns hjälp att få mot ångest och den har du rätt att få. Ibland kan det räcka med ett enda behandlingstillfälle och ibland krävs det fler tillfällen och kanske en kombination av olika behandlingar. Det bästa alternativet är att behandlingen skräddarsys för den person det gäller. En del kan bli hjälpta av stödsamtal hos psykolog eller kurator. Stresshantering och sjukgymnastik hos sjukgymnast kan hjälpa andra. Antidepressiva läkemedel, lugnande eller sömnmedel kan behövas ibland. Om man drabbas av akut panikångest kan hjälp sökas hos den akuta psykiatriska mottagningen. Vårdcentralen eller en öppenpsykiatrisk mottagning kan också kontaktas för råd och hjälp.