Anonyma spelare

Upplever du problematik med ditt spelande och känner att det börjar bli en börda i ditt liv? Nu när nätcasinon blir mer tillgängliga finns det även fler som löper risk för att uppleva svårigheter med sitt spelande. Gruppen Anonyma spelare följer samma upplägg som Anonyma Alkoholister och hjälper individer som inte klarar av att hantera ett spelberoende. Med hjälp av Anonyma spelare kan man komma i kontakt med andra människor som genomgått samma problem och tagit sig ur en ond cirkel. Spelberoende behöver inte bara vara i relation till casino eller nätcasino, även folk som spelar mycket online-spel behöver ibland hjälp.

USA var ett av landen som tidigt uppmärksammade en växande trend bland främst unga spelare. Många uppvisade symptom som kunde associeras med beroende, men eftersom online-spelvärlden var relativt ny var det svårt att veta hur man skulle tackla problemet. Som med andra beroenden så kan spelberoende leda till självmordstankar, vilket inte skiljer sig från andra typer av beroende. Har du eller någon du känner svårt att ta pauser ifrån spelande? Problematiken blir främst uppenbar när personens vardagsliv påverkas av spelandet. I gruppen Anonyma spelare talar man bland annat om tvångsmässigt spelande, humörsvängningar och isolering från sociala aktiviteter. Om du eller någon du känner upplever dessa symptom kan ni eventuellt vara i riskzonen.

Anonyma spelare – fler symptom

I USA har organisationen The American Psychiatric Association (APA) fastslagit att spelberoende är ett psykologiskt beroende som bör uppmärksammas mer. De kom bland annat i kontakt med människor som investerade mer tid i sitt spelande än i sitt vanliga liv. I ett extremt fall intervjuades en ung man som kunde spela uppemot 15 timmar om dagen och skippade måltider för att fortsätta spela. Han slutade endast när han blev såpass trött att han somnade. Den mannen kvalificerar sig som kandidat för Anonyma spelare, en grupp som kan hjälpa dig att hitta lösningar för ditt spelberoende. Ämnet är fortfarande vida diskutabelt för att det är i sin vagga.

Anonyma spelare kan vara lösningen på ett spelberoende