Parterapi

Parterapi ses ofta som en sista åtgärd när inget annat fungerar men när man ändå vill göra en ansträngning för att rädda relationen. Ofta är detta något som prioriteras när det finns barn med i bilden eftersom ett raserat äktenskap riskerar att få allvarliga följder för alla i familjen, inte bara för de vuxna. Under parterapi kan en terapeut ge sitt perspektiv utifrån vad han eller hon ser av parets dynamik under samtalen och utifrån vad de båda berättar om sitt förhållande. Detta är ett mycket effektivt sätt att bryta de dåliga mönster som det är så lätt att hamna i.

Många tror att parterapi alltid måste handla om att få ett trasigt förhållande att fungera igen. Så är dock inte fallet, terapeutens roll är att hjälpa ett par att komma fram till det beslut som är bäst för dem tillsammans och att minimera de negativa effekterna av detta beslut. Ibland är det bäst att gå skilda vägar istället för att fortsätta göra livet svårt för varandra. Det faktum att ett par valt att gå i terapi brukar dock tyda på att viljan till förändring finns där från båda parter. Det är en lovande början på något som kan leda till en bättre relation.

När är det läge för parterapi?

Tyvärr börjar många att inleda parterapi när det nästan är försent. Det kan ske i samband att barn hamnar allvarligt i kläm, när det finns en missbruksproblematik med i bilden eller när det förekommit våldsinslag i relationen. Precis som med all vård är det bättre att sätta in terapi i ett tidigare skede och bryta negativa mönster innan situationen har eskalerat till något riktigt obehagligt. Det finns faktiskt par som går i terapi för att göra en bra relation ännu lite bättre och för att inte riskera att hamna i destruktiva mönster. Nästan alla par har något att vinna på att exempelvis lära sig att kommunicera bättre.

Parterapi kan vara lösningen på problemet i relationen